Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 021/4/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia kosztu pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach

Zarządzenie nr 021/4/2022
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
z dnia 26 października 2022 r.

 

w sprawie ustalenia kosztu pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach

 

 

Na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) oraz Uchwały Nr LII/410/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28 września 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 6.10.2022 r., poz. 2716), zarządzam co następuje:

§1

Średni miesięczny koszt pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wynosi:

  1. Za całodobowy pobyt osoby w wysokości 7.689,45 zł(słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 45/100).
  2. Za godzinę pobytu dziennego osoby w wysokości 29,76 zł(słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 76/100).

§2

Koszty, o których mowa w §1, stanowią podstawę do ustalenia odpłatności za usługi świadczone przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Walcach, od następnego miesiąca, przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane zarządzenie.

§3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach. 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZarządzenie nr 021 4 2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach z dnia 26 października 2022 r.pdf (305,54KB)